Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
Anasayfa   ›    Derneğimiz

 HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

15 EKİM 1978 Yılında Unesco Paris Ofisinde Kabul edilmiştir.Türkiye Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, Sözleşmesine, Taraf Ülkelerdendir.Hayvan Haklar Evrensel Beyannamesi
Giriş:

Yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların ortak bir kökeni olduğunu ve türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, bu doğal hakların küçümsenmesi ve hatta kolayca göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar doğuracağını ve insanoğlunun hayvanlara karşı suç işlemesine sebebiyet vereceğini, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından tanınmasını ifade edeceğini, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağını dikkate alarak, ilan edilir ki; 

Madde 1 

Bütün hayvanlar, biyolojik denge kavramı içerisinde, varolmak bakımından, eşit haklara sahiptir. 

Madde 2 

Bütün hayvanlar, saygı gösterilme hakkına, sahiptir. 

Madde 3 

1. Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz. 

2. Eğer; bir hayvanın öldürülmesi gerekiyorsa, bu bir anda, acısız ve korku yaratmaksızın yapılmalıdır. 

3. Ölü bir hayvana, saygıyla davranılmalıdır. 

Madde 4 

1. Vahşi hayvanlar yaşama hakkına ve kendi doğal çevrelerinde, özgürce üreme hakkına, sahiptirler. 

2. Vahşi hayvanların, özgürlüğünden uzun süreli alı konulması, avlanma ve balık tutma geçmiş zamana ait olup hangi sebeple olursa olsun, vahşi hayvanların bu şekilde kullanımı hayati olmayıp, aksi davranışlar bu temel hakka karşıdır. 

Madde 5 

1. Bir insanın desteğine, ihtiyaç duyan her hayvan, uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir. 

2. Hiçbir koşul atında, terk edilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler. 

3. Her tür soy üretme ve hayvan kullanımında soyun fizyolojisine ve kendi türüne özel davranışlarına saygı gösterilmesi zorunludur. 

4. Hayvanları içeren sergiler, gösteriler ve filmler hayvanların onuruna, saygı göstermek zorunda olup; hiçbir şekilde, şiddet içeremezler. 

Madde 6 

1. Hayvanlar üzerine yapılan fiziksel ya da psikolojik acı çekmeye sebep olan deneyler hayvanların haklarının ihlalidir. 

2. Soyu tükenen hayvanların ya da yok edilen bir hayvanın, yerine yenisinin ikame edilmesi yöntemleri geliştirilmeli ve sistemli olarak devam ettirilmelidir. 

Madde 7 

Gereği olmayacak şekilde, bir hayvanın öldürülmesini içeren, her kanun ya da buna yol açan her karar yaşama karşı işlenmiş suç kapsamındadır. 

Madde 8 

1. Vahşi bir hayvan soyunun, hayata kalma onurunu hiçe sayan, her yasa ve böylesi bir harekete sebep olan her karar, soykırıma eşdeğer olup soy'a kaşı işlenmiş suçtur. 

2. Vahşi hayvanların, katledilmesi ve üreme yumurtalarının kirletilmesi, yok edilmesi soykırım cürümüdür. 

Madde 9 

1. Hayvanların, kendilerine özgü yasal statüleri ve hakları hukuk tarafından tanınmak zorundadır. 

2. Hayvanların, güvenliğinin koruma altına alınması hususu, Devlet örgütleri düzeyinde temsil edilmelidir. 

Madde 10 

Eğitimden ve öğretimden sorumlu merciler, vatandaşlarına, çocukluktan itibare,n hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak zorundadır.

   CHİHUAHUA IRKI VE KİNOLOJİ DERNEĞİ