Chihuahualarda Kısırlaştırma
Anasayfa   ›    Faydalı Bilgiler

        CHİHUAHUALARDA KISIRLAŞTIRMA

 Köpeklerimizi kısırlaştırmalı mıyız? ne zaman, neden kısırlaştırmalıyılız?

kısırlaştırmanın yarar ve zararları varmıdır? gibi, soruları sıklıkla duyuyoruz.

Aslında; tüm dünyada, bu konuda, farklı görüşler, mevcuttur. Farklı araştırmalar


kısırlaştırmayı önerirken bazı araştırma sonuçları önermemektedir.

   Herkesin, ortak bir noktada buluştuğu görüş ise; Köpeklerin, içgüdüsel olarak, çoğalmak maksadı ile çifleştikleridir. Köpekler, çocuk sahibi olalım gibi; duygusal bir yaklaşım, sergilemezler.

   Köpek eşleşmelerinde amaç; sadece yavru almak olmalıdır. (üretici olmayanlar için) Köpeğim bir kere, baba olsun, anne olsun gibi, bir yaklaşım, doğru değildir.

            Kısırlaştırma nedir?

   Kısırlaştırma; köpeğinizin, doğurganlık/doğurtganlık özelliğinin tıbbi müdahale ile sona erdirilmesidir.

     Erkek köpeklerin testislerinin alınması şeklinde yapılır. küçük kesiklerden yapılır ardından bu

kesiklere dikiş atılır. Aynı gün taburcu edilir. iyileşme 2 haftayı bulabilir. bu dönemde anestezi etkisiyle halsizlik ve bulantı olabilir. Dikiş bölgesi temiz tutulmalı, enfeksiyon gelişmesi önlenmeli,

1 hafta sonra dikişler alınabilir.


   Dişi köpeklerde ise yumutalıkların alınması ve ya yumurtalıkların alınmasının yanı sıra rahimin de

alınması şeklinde yapılır. 20 ila 40 dakikalık küçük bir operasyondur. Küçük bir kesikten yapılır.

Aynı gün taburcu edilir. 7 ile 10 gün içinde tamamen iyileşme tamamlanır......Bu devrede uzun yürüşler ve

koşu yaptırılmamalı, yine bu dönemde, yıkanmamalıdır.


                       Köpeklerimizi kısırlaştırmalımıyız?

   Çoğunluktaki görüş, yavru almayı düşünmediğiniz, ve ya

üremesi genetik olarak sakıncalı köpekler kısırlaştırılmalıdır.


                     Köpeklerde Kısırlaştırmanın yararları nelerdir?


- Hormanol olarak köpeğinizin huzurluzluğunun sona ermesi

- Hamilelik Chihuahua için bir risktir ve bu risk ortadan kalkar.

- Saldırganlığın azalması

- Erkek köpeklerin işaretleme amacı ile idrar yapmasının azalması

- Bazı kanser hastalıklarının büyük ölçüde önüne geçilmesi

- Dişi köpeklerin kızan zamanında, erkek köpeklerin, kavga etmesinin önlenmesi

- Fıtıkların ortadan kaldırılması                           Köpeklerde Kısırlaştırmanın riskleri


- Köpeklerde inkontinans (idrar kaçırma) gelişebilir. Bu kısırlaştırmadan yıllar sonra görülebilir.

Bazı uzmanlar; 3 aylıktan sonra yapılan kısırlaştırmalarda, bu riskin azalacağını belirtmektedir. İn

kontinans gelişme riski yüzde 20 civarlarındadır.

- Riskler konusunda çok farklı görüşler mevcuttur. Riskleri açığa çıkaran bilimsel veriler ortaya

koyulmamıştır ancak bazı görüşler tıbbi dergilerde yayımlanmıştır. Henüz netlik kazanmamış bazı riskler;

- kardiyak tümörler

- bazı kanserlerin oluşumu

- elbetteki operasyon riskleridir.

- Büyümenin gecikmesi ve ya durması (Bu riskler günümüzde çoğu veterinerler tarafından kabul

görmemektedir)                       Köpekler, ne zaman, kaçıncı ayında ve ya yaşında kısırlaştırılmalı?


   Bu konuda da farklı görüşler, mevcuttur. Ancak; biz, size, bu makalemizde, en fazla kabul görmüş olan,

görüşleri, aktaracağız. Ve Chihuahualar açısından en uygun olan kısırlaştırma zamanları size aktaracağız.

   Dişi köpeğimizin ilk kızanından önce kısırlaştırmaları çoğunlukla önerilmektedir. İlk kızandan (kızgnlık dönemi

önce yapılan kısırlaştırma, büyük ölçüde meme kanserinide önlemektedir. Chihuahualar 4 ila 7 aylık arasında

ilk kızanlarına girebilirler. Bu durumda 3. ay kısırlaştırma için uygun zamandır. Ancak Chihuahua'

nın kilo ve genel durumu, anestezi almaya uygun olması, gerekmektedir.


   Erkeklerde ise 6. ay genellikle uygun zaman olarak kabul edilir. Bazı ırklarda 6 aydan önceki

kısırlaştırmalar gelişimini engelleyebilmektedir. Ancak bu durum Chihuahualar için söz konusu değildir.   Bu makalemizde verilen bilgiler, en çok kabul gören, bilgilerdir. Halen, bu konuda çalışmalar, devam etmektedir.

Farklı görüşlerin mevcut olduğunu, unutmamalısınız. Veteriner Hekiminizin, tavsiyelerini göz önünde
bulundurmalısınız.


   Not!! Kinolojik olarak; bizler, standart dışı tüm köpeklerin, kısırlaştırılmasını önermekteyiz. Bu, gelecek

nesillerin, daha sağlıklı olarak, varlıklarını sürdürmelerini sağlayacaktır. Özellikle; çıkık çeneli

3 kilodan fazla, 25 cm üzerinde, 2 kilonun altında, uzun burunlu v.s köpeklerinizi çifleştirmeyiniz.

(Bknz Irk standartları)