Şivava Tarihçe
Anasayfa   ›    ŞİVAVA

              ŞİVAVA TARİHİ


  Chihuahua Meksika orijinli bir köpektir. Adını Meksika'nın (Astek)  Chihuahua Eyaleti'nden alır. Şivava tarihi ile ilgili 9.yy dayanan tarihi kalıntılara rastlamak mümkündür. Asteklerle ilgili yapılan tarihi kazılarda bulunan

bazı eşya, oyuncaklar ve duvar yazıtlarında bir köpeğe ait tasvirlere rastlanmıştır. Yapılan kazılardan bir tanesinde de bu köpeklere ait iskeletler bulunmuştur.

  TECHİCHİ adı verilen bu köpeğin Astekler döneminde yaşadığı hatta Mayalara kadar uzandığı ifade edilmektedir. şivava tarihişivava chihuahua tarihi

O dönemlerde yaşayan Toltekler tarafından evcilleştirildikleri tahmin edilmektedir.

   Chihuahua DNA üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda DNA'sının %70'i bir Güney Amerika köpeği ile eşleşmiştir. Bu köpeğin çok büyük olasılıkla Techichi olduğu kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler ışığında, Techichi: şivava- CHİHUAHUA'nın atası olarak kabul görmüştür. Chihuahua dna'sının kalan %30'nun nereye dayandığı ile ilgili kesin bir veri yoktur. Bununla ilgili olarak bazı iddialar vardır.Şivava chihuahua Dna çalışmaları
   Ticaret amacı ile Meksikaya gelen Çinlilerin yanlarında getirdikleri küçük bir tüylü köpek ile Techichi'nin çiftleşmesi
sonucu Chihuahua'ların ortaya çıktığı; yine Avrupadan gelen Terrier ırkı bir köpek ile çifleşmesinden chihuahuaların bu gün ki  görünümüne kavuştuğu iddialar arasındadır.

   Chihuahua'lar Colomb öncesi milletler tarafından kutsal kabul edilmişlerdir. Kafasındaki Molera (fontonel) sebebiyle; Tanrılar ile temas halinde oldukları da, bazı rivayetlerde yer bulmuştur. Kralların, kraliçelerin köpekleri olarak anılmışlardır. Aristokratların da ilk tercihlerinden olmuşlardır.
   Chihuahua'ların (şivava) evlerdeki yerlerini alması; çok eski bir ırk olmasına karşın, uzun zaman almıştır. Kentleşmenin olmadığı dönemlerde, geniş arazilerde yaşayan, insanların köpek beslemedeki tercihleri en çok; avcı, koruma, saldırı, sürü, köpekleri olmuştur. Sanayinin, gelişmesiyle paralel olarak, kentleşmenin çoğalması, insanların toplu halde, bir arada yaşamaya başlamaları, şivavalara evlerde daha fazla yer açmıştır.
 

   Türkiye'de; son 10 yılda, popüleritesi artmış, aranan, köpek ırkları arasında, başlarda yerini almıştır.

   Not: Chihuahualarla ilgili; 2013 senesinde yapılan, Dna çalışmaları ve analizleri ile ilgili, bilgilerin tamamını, Derneğimizden talep edebilirsin.

  Aşağıda kullanılan resimler internetten alıntıdır.  • Techichi
  • chihuahua history
  • şivava tarihi
  • Şivava
  • chihuahua
  • mini chihuahua
  • Dna